Vastgoedmakelaar Oudenaarde

Published Feb 24, 22
7 min read

Vastgoedmakelaar

Met Verhelst Beheer heeft u ook een partner die u ook bij de verhuur of verkoop van uw opbrengstpanden begeleidt. Als erkend vastgoedmakelaar (B.I.V.) is professionalisme verzekerd! .

Als syndicus is het beheren van appartementsgebouwen één van onze hoofdbezigheden. Wat is een syndicus? Een syndicus beheert de mede-eigendom voor rekening van de mede-eigenaars. Functie van de syndicus:- staat ten dienste van de mede-eigenaars en volgt de beslissingen op die worden genomen op de algemene vergadering.- is verantwoordelijk voor de uit te voeren onderhoudstaken en draagt zorg voor de goede staat van het gebouw.- volgt nauwgezet de regelgeving volgens de statuten van het gebouw.

U bereidt zich voor om uw vastgoed in mede-eigendom te verkopen. Zodra de bezeoekn voorbij zijn en uw koper heeft beslist, moet u de notaris een aantal documenten bezorgen, zodat hij de verkoopakte kan opstellen. Gelukkig is de syndicus er om u te helpen met het gedeelte "mede-eigendom". Ontdek in dit artikel wat zijn of haar rol bij een verkoop nu precies is.

Hij of zij vormt dus een echte verbindiing tussen alle eigenaars, maar ook tussen de eigenaars en de uitvoerders van het correcte onderhoud van de gemeenschappelijke delen. De rol van de syndicus bij het verkoop van vastgoed Waneer u uw vastgoed verkoopt, moet de toekomstige koper goed worden geïnformeerd over zijn oh haar toekomstige relaties met de andere mede-eigenaars.

Deze elementen moetn hen worden bezorgd binnen een maximale termijn van 15 dagen - Waarom een bemiddelaar?. dit zjin twee afzonderlijke provisies. het bedrag van de provisies wordt berkend volgens de quotiteiten van het gebouw die elke mede-eigenaar in zijn of haar bezit heeft. De basisacte en het bijhorende reglement van mede-eigendom defininëren deze quotiteiten en de manier waarop de lasten worden verdeeld.

Het bestaat uit het bedrag van de voorschotten die de mede-eigenaars hebben betaald voor de of de grote herstellingen (vervangen van de lift, verven van de gezel enz.). Het is bedoeld om de van het mede-eigedom te dekken. Dat is dan bijvoorbeeld het onderhoud van de lift, de schoonmaak van de gemeenschappelijke, de conciërkekosten enz.

De mede-eigenaar-verkoper wordt dus niet terugbetaald. Tenzij anders vermeld in de voorlopige verkoopakte, omvat de verkoopprijs het aandeel in het reservekapitaal, ten voordele van de koper dus. Dit is echter anders voor het werkkapitaal. Er wordt geen afrekening gemaakt tussen de verkoper en de koper. Maar de syndicus zorgt wel voor een afrekening.

Hoe Word Ik VastgoedmakelaarHij maakt de afrekening en betaalt de verkoper zijn aandeel terug. De koper moet dan de provisie betalen die bestemd is voor dit werkkapitaal. U moet weten dat sinds de wet op de mede-eigendom van 2019, de mede-eigendom vandaag een preferente schuldeiser is. In geval van een verkoop nemen we de lasten op de verkooopprijs (lasten, grond...), een beetjze zoals de fiscus.

In desbtreffend geval, de lijst van lopende gerechtelijke procedures met betrekking tot de mede-eigendom. van de drie laatste jaren, evenals de periodieke afrekeningen van de twee laatste jaren. Ieder jaar wordt op een min of meer vaste datum een gewone algemene vergadering georganiseerd om de balans van het voorbije jaar op te maken en om de werkzaamheden en andere gebeurtenissen voor het komende jaar te plannen.

die is goedgekeurd door de algmene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars. Vial al deze documenten kan de koper kennis nemen van alle informatie met betrekking tot het mede-eigendom. De verkoop moet voor beide partijen gebeuren in alle vertrouwen en alle sereniteit. OP, een syndicus aan uw zijde Wist u dat OP via zijn syndicusdienst al 145 jaar mede-eigenaars bijstaat ? Deze jarenlange ervaring garendeert de ernst en trasparantie naar de mede-eigenaars toe.

Meer dan 20 jaar is Synhome actief als professioneel syndicus en rentmeester. U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende situaties van mede-eigendommen en private portefeuilles. Bovendien vindt u steeds de laatste nieuwe wijzigingen in de wetgeving terug bij de specialisten van Synhome en u kent hierdoor altijd de rechten en plichten van alle partijen.

Probleempje? Snel opgelost! Duikt er bij u eens een probleempje op? Dan hebben we de expertise in huis om het snel op te lossen: op administratieve vragen krijgt u onmiddellijk een antwoord, technische kwesties knappen onze vakmensen op. Trouwens, de objectieve mening van een professioneel syndicus, is altijd interessant bij een geschil, maar evengoed om situaties in te schatten die minder ingrijpend zijn zoals een proper voetpad of een goed onderhouden gezamenlijke tuin.

Zowel eigenaars als huurders zijn bij ons aan het juiste adres voor een professionele syndicus of rentmeester! Een syndicus wordt door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars aangesteld (Huis huren). U kunt op beide oren slapen: Synhome is erkend door het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. U kunt er dus zeker van zijn dat het beheer van uw gebouw in goede handen is.

Wilt u weten wat een syndicus juist doet of meer info over onze tarieven? Maak een vrijblijvende afspraak .

Vastgoedmakelaars: Vertrouwd Met Cruciale Materie

Van jongsaf gefascineerd door alles wat met vastgoed te maken heeft. Vandaag trotse zaakvoerder van Van Breda Vastgoed. Waarom een eigen vastgoedkantoor?

Wat is de hoofdtaak van de syndicus? De belangrijkste verantwoordelijkheid van de syndicus – of ‘syndic’ in de volksmond – is ervoor te zorgen dat het samenleven in een mede-eigendom vlot verloopt. Als vertegenwoordiger van de mede-eigenaars neemt de syndicus concreet het op zich. Wat doet de syndicus concreet? Het takenpakket van de syndicus bestaat uit drie luiken: : de syndicus houdt alle boekhoudkundige, technische, financiële en verzekeringsgerelateerde documenten bij. Syndic.

De syndic organiseert ook de algemene vergadering (AV), stelt de notulen op en voert de beslissingen van deze AV uit. : facturen inboeken en betalen, provisies opvragen, het werkkapitaal en reservefonds beheren, de individuele afrekeningen opmaken, … Dit wordt allemaal verzorgd door de syndicus, conform de wettelijke verplichtingen. : de syndicus zorgt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en voor de snelle opvolging van technische vragen.

De syndicus voert ook een periodieke controle uit van de gemeenschappelijke delen en verzorgt de permanentie. Is de aanstelling van een syndicus verplicht? Ja, althans van zodra er meer dan één wooneenheid is in hetzelfde gebouw. In dat geval is een deel ervan immers sowieso gemeenschappelijk. Denk aan de lift, de tuin, de parkeergarage, de gangen, het dak of de gevel.

Doet die eigenaar een van de appartementen van de hand? Dan moet wel een syndicus worden aangesteld. Wie kan als syndicus optreden? In de meeste gevallen wordt gekozen voor een professionele syndicus. Vaak is dat een vastgoedmakelaar. Die kent de wetgeving als zijn broekzak en heeft ervaring met het beheren van mede-eigendommen.

Daarnaast is ook een niet-professionele syndicus mogelijk. Een mede-eigenaar bijvoorbeeld, maar dan moet die wel een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en ingeschreven zijn in de KBO. Het is de algemene vergadering die kiest wie als syndicus optreedt. Hoeveel kost een professionele syndicus? Het tarief van de syndicus varieert naargelang het aantal wooneenheden en de aard van de gemeenschappelijke delen.

In ruil hoeven de eigenaars zich geen zorgen te maken over het administratieve, technische en financiële beheer van de gemeenschappelijke delen van hun eigendom - Hoe kan je vastgoedmakelaar worden?. Benieuwd hoe Immo Europe de rol van syndicus op zich neemt? Contacteer ons op voor meer info of een offerte op maat.

Geen "Vastgoedmakelaar" Zonder Biv-erkenning

Verhelst Beheer verduidelijkt wat je wel en niet van je syndicus mag verwachten en welke procedures je moet volgen om te veranderen van syndicus. Is een syndicus verplicht? Van zodra een gebouw meerdere wooneenheden met verschillende eigenaars telt, ben je Dat kan zijn of een - immo antwerpen. De syndicus is dan verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in het gebouw en het opvolgen van de VME-bankrekening.Uiteraard heeft elke professionele syndicus een aparte aanpak en zal het ene syndicuskantoor meer service bieden dan het andere - Vastgoedmakelaar. Kijk daarom goed na in je oorspronkelijke syndicus offerte welke prestaties inbegrepen zijn in de maandelijkse syndicus kosten (en welke niet) voor je beslist om je huidige syndicus te ontslaan. Volgens artikel 577-8, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, is de syndicus Dit betekent dat je de syndicus op elk moment kan ontslaan zonder dat je daarvoor een specifieke reden hoeft op te geven.

Navigation

Home

Latest Posts

Bezienswaardigheden Ardennen

Published Oct 07, 22
4 min read

Zoutelande Bezienswaardigheden

Published Oct 06, 22
8 min read

Lelystad Bezienswaardigheden

Published Oct 04, 22
6 min read